Нова Рада

Посилання на публікації:

http://www.istochnik.info/mnenie/item/7419-zakonoproekt-o-reklame-kreditov-nuzhno-dorabotat-r-barabash.html

http://www.istochnik.info/ekonomika/item/6646-kreditnye-zaemshchiki-nachali-vyigryvat-sudebnye-protsessy-u-bankirov-ekspert.html

http://stroyobzor.ua/news/ipotechnye-zaemshchiki-uchatsya-protivodeystvovat-bankovskomu-bespredelu-ruslan-barabash.html

https://mega-misto.com.ua/руслан-барабаш-іпотечні-позичальник

http://hubs.ua/business/kurchenko-vy-stavili-schet-44828.html 

http://ru.telekritika.ua/pravo/2015-09-01/110687

https://stroyobzor.ua/news/u-zastroyshchikov-otbivayut-zhelanie-stroit-v-prigorodah-stolicy-ruslan-barabash.html
https://address.ua/news/u-zastrojjshhikov-otbivayut-zhelanie-stroit-v-prigorodakh-stolicy–ruslan-barabash-51350

https://stroyobzor.ua/news/stroitelnye-predpriyatiya-podvergayutsya-atakam-fiskalov.html

http://stroyobzor.ua/news/pri-vnesenii-paevogo-vznosa-nalichnymi-sushchestvuet-risk-ostatsya-bez-kvartiry-ruslan-barabash.html

http://mega-misto.com.ua/lubny/при-внесенні-пайового-внеску-готівко/

Основний перелік питань, які вирішувались мною протягом останнього періоду:

1.

На вирішення експертного економічного дослідження поставленінаступні питання:

1. Чи підтверджується документальновідображення банком заборгованості по ТОВ …… за кредитним договором №….. від……, виданого в доларах США, до ……. та після ……..?

2. Чи підлягає внесення змін вбухгалтерський облік ПАТ ……….. за рішенням ……. суду…… від …… по справі №………?

3. Який порядок нарахування таобліку заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті тавідповідність відображення в бухгалтерському обліку, зокрема заборгованість ТОВ……. за кредитним договором №…….. від …….., відповідно до вимог чинногозаконодавства України?

4. Чи обґрунтованозарахування погашення заборгованості ТОВ ….. за кредитним договором №…….. від……. на користь банку, фактично сплаченої ……… в національнійвалюті (грн.) за рішенням ……… суду ……….. від …….. по справі№…….?

5. Чи обґрунтоване нарахуваннябанком відсотків за кредитним договором №…….. від ……… у період з …….. по……..?

6. Чи підтверджується розмірзаборгованості ТОВ ………… за кредитним договором №……… від ……… перед банкомстаном на ……….. та відповідність нарахованої заборгованості умовамдоговору?

7. Чи дотримано ПАТ…….. порядок відображення в бухгалтерському обліку погашеннязаборгованості ТОВ ……. згідно платіжного доручення від …….. закредитним договором №……. від …….. у гривні по валютному кредиту?

8. Чи обґрунтованепогашення заборгованості на виконання рішення …… суду ……. від…… по справі №……. від ТОВ ……. на користь ПАТ……. без врахування курсової різниці на дату погашення?

9. Чи підлягаєприпиненню в бухгалтерському обліку банку нарахування відсотків, заборгованості
за тілом кредиту та інші нарахування за кредитним договором №…….. від …….. післянабуття законної сили рішення …… суду …….. від …….. посправі №…….?

10. Чи підлягаєзарахуванню сума грошових коштів на погашення заборгованості по кредитному договору №……..від …….. від ТОВ …….. на користь ПАТ …… покурсу гривні до іноземної валюти на дату здійснення платежу?

2.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлені наступніпитання:

1. Чи підтверджується документально отримання ТОВ “А” ….. станом на….. позикивід ТОВ «Б» у розмірі …….?

2. Чи підтверджується документально факт відчуження (вибуття із власності) ТОВ«А» об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: …….. на підставі рішення …….. суду …… від…… в справі № …… на користь ТОВ «Б», достовірність(недостовірність) відображення цієї операції у податковому та бухгалтерськомуобліку ТОВ «А», обгрунтованість (необгрунтованість) формування отриманого
доходу від реалізації нерухомого майна?

3.Чи підтверджується, що ТОВ «А» було зобов’язано за вимогамизаконодавства України провести оцінку нерухомого майна, розташованого заадресою: ……………, при його передачі накористь ТОВ «Б» за рішенням суду від …….?

4. Чи підтверджується, що у розумінні вимог законодавства Україниявлялись: ТОВ «А» (код ЄДРПОУ…….) фізична особа….(ідентифікаційний номер …………) та ТОВ «Б» (код ЄДРПОУ…….) у період з ……. по ……… пов’язаними особами, якщотак, то за якими ознаками?

5. Чи підтверджується, що ТОВ «А» зобов’язано сплатити сумуподатку внаслідок проведеної у …….. операції відчуження об’єктівнерухомого майна, розташованих за адресою: ………..? Якщо підтверджується, то в якому розмірі, а також, втакому випадку, чи обгрунтована сума податку підлягає нарахуванню та сплаті ТОВ«А» за результатами операції відчуження об’єктів нерухомого майна,розташованих за адресою: ……….?

6.Чи підтверджується документально обов’язок сплати ТОВ «А» податків на суму ……. внаслідок відчуження у …….. об’єктів нерухомого майна,розташованих за адресою: ………..?

3.
На вирішення експертного економічного дослідження поставленінаступні питання:

1. Чи підтверджуєтьсяобгрунтованість та проведення господарських операцій щодо переказу коштів ТОВ «І» ………. на адресуТОВ «Х» на загальну суму …… грн. …….. станом …….. умовамукладених договорів ……….?

2. Чи підтверджується документальнодотримання ……. умов укладених договорів …….. ……. при здійсненні переказукоштів на адресу ТОВ «Х», назагальну суму ……. станом на ….. ?

3. Чи підтверджуєтьсяобгрунтованість та чи у відповідності до вимог нормативно-правових актів проведенігосподарські операцій щодо переказукоштів з рахунків №№ ….. ТОВ «І» …… на користь ТОВ «Х» (на рахунки №№….) на загальну суму ………… станом на …..?

4.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлене наступнепитання:

1. Чи підтверджуєтьсяобґрунтованість вартості майна…. в кількості ….. за договором оренди майна від …….№….. , з врахуванням висновку експертного товарознавчого дослідження?

5.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується обґрунтованість того, що, при настанні випадків та виходячи звимог п.п….. п….. договорів банківського вкладу: від …… №……, від…….. №……, у банка відсутні зобов’язання (як-от: грошові), в томучислі, виходячи з вимог п.п…. п…. зазначених договорів банківських вкладів, вчастині подальшого нарахування процентів у розмірі процентів по «Вкладу навимогу», і банк, при настанні вищевказаних випадків, діє самостійно?
2. Чи підтверджується, що за своєю економічною сутністю – поточний рахунок та вкладний (депозитний)рахунок відрізняються між собою та, відповідно, на поточному рахункупередбачається, при зарахуванні коштів на нього, лише – з метою зберіганнягрошей і здійснення розрахунково-касових операцій, а не з метою зберіганнягрошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або беззазначення такого строку під визначений процент і підлягають поверненнюклієнту; та, в зв’язку з чим, за коштами, які зберігаються на поточному рахунку2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», не міститься у банка зобов’язань (як-от:грошових), зокрема, щодо нарахування процентів за такими коштами, щообліковуються на такому поточному рахунку?

6.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлене наступне питання:
1. Чи підтверджується обгрунтованість того, що за договорами позики грошей від……. №….. та від …….. №…… поверненню підлягають грошовікошти в іноземній валюті, з врахуванням того, що виражене зобов’язання віноземній валюті, яке підлягає проведенню в гривнях та, що позичальником
безпосередньо в іноземній валюті проведено отримання позики?

7.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлененаступне питання:
1. Чи підтверджується обґрунтованістьнарахувань в розрахунку заборгованості, виходячи з: розрахункових документів щодо видачі, погашення кредитних коштів і умов кредитного договору….№…від… (першочергово – відповідно до графіку погашення кредиту), станом на ……, як-от:щодо розміру фактичних зобов’язань позичальника ……… умовам Кредитного договору №……… від……., укладеного між …… та ПАТ ……, за період з ……….. по ……… в частині застосуваннярозміру відсоткової ставки за користування кредитом та в частині застосуванняпідвищених відсотків за період з ……. по …….., зокрема, зазарахованими коштами (які підлягають зарахуванню по відсоткам), які вказуютьсяу вказаному розрахунку заборгованості?

8.
На вирішення експертного економічногодослідження поставлене наступне питання:
1. Чи відповідає порядок укладання кредитногодоговору від ……… №….. між ТОВ…… та ПАТ ……………вимогам нормативно-правових актів?

9.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлене наступнепитання:
1. Чи підтверджується, що умовами кредитного договору від …… №……. визначена загальна (сукупна)
вартість та що в повному обсязі, як необхідна умова з економічної точки зору, зокрема виходячи з вимог Закону України “Про захист прав споживачів”?

10.
На вирішення експертного економічного дослідження поставленінаступні питання:
1. Чи підтверджується документально факт отримання грошових коштів позичальником від кредитора навиконання умов кредитного договору від ……. №……..?
2. Чи підтверджується документальна обґрунтованість первинними документами бухгалтерського обліку розрахунку заборгованості позичальникаперед кредитором згідно розрахунку заборгованості за кредитним договором від……. №……. станом на ……..?

11.
Навирішення експертного економічного дослідження поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується, що договір про надання споживчого кредиту від ……. №…….. містить в собі в
повному обсязі необхідну економічну складову як загальну вартість кредиту, як для договорів даного типу?
2. Чи підтверджуєтьсяобґрунтованість розрахунків заборгованості позичальника перед кредитором згіднодовідки-розрахунку заборгованості за кредитнимдоговором від …… №…… станом на ….., розрахунковим документам щодо видачі, погашення кредиту та умовам зазначеного кредитного договору.?
3. Чи підтверджується визначення загальної (сукупної)вартості кредиту, реальної процентної ставки (у процентах річних) умовами договору про надання споживчого кредиту від ………. №…………….?

12.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлене наступне питання:
1. Чи підтверджуєтьсядокументально нестача товарно-матеріальних цінностей в ТОВ ………… за період з ……. по…… станом на ……. в розмірі …….. за актомінвентаризації станом на …… №…..?

13.
На вирішення експертного економічного дослідженняпоставлене наступне питання:
1. Чи підтверджується обґрунтованість включення перевіряючими до складу валового доходу та загального оподатковуваногодоходу, за актом перевірки від …….. №….., ……….. відповідно за……… результатів запроведеними господарськими операціями з контрагентом – …… та чи вплинуло це
на визначення за ці періоди чистого доходу / чистого оподатковуваного доходу ……?

14.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлені наступніпитання:
1. Чи підтверджується відповідність наявного в наданихдокументах на дослідження розрахунку заборгованості позичальника ……(по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу)
перед кредитором ………… умовам укладеного кредитного договору та розрахунковимдокументам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
2.Чипідтверджується наданими на проведення дослідження документами (документамибухгалтерського обліку) розмір заборгованості ………… на користь ………….?
3.Чи підтверджується відповідність наявного в наданих на дослідженнядокументах розрахунку заборгованості позичальника …… перед кредитором…….. умовамукладеного кредитного договору тарозрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитнимдоговором?
4. Чи підтверджується можливість проведення розрахунку розмірупогашеної заборгованості ……… на користь ……………,наданими напроведення дослідження документами (документами бухгалтерського обліку)?

15.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлені наступніпитання:
1.Чи підтверджується документально обґрунтованістьпонесених витрат, включених до складу актів приймання виконаних підрядних робітз будівництва за договором будівельного підряду від ……… №…….. за……..підприємством: ……….. (за договором від ……. №…..) документамибухгалтерського обліку в повному обсязі на загальну суму ……..?
2.Чипідтверджується обґрунтованість понесених витрат,включених до складу актів приймання виконаних підрядних робіт з будівництва задоговором будівельного підряду від …….. №…….. за …………………, з врахуванням того, що згідно висновкубудівельно-технічного експертного дослідження від ……. №……., рахується51,2% фактично виконаного обсягу робіт?

16.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлененаступне питання:
1. Чи підтверджуєтьсяобгрунтованість розрахунку індексації грошового забезпечення за період з
…….. по ……. за громадянином ……., з урахуванням висновку науково-правовоїекспертизи окремих питань правового регулювання індексації грошового забезпеченнягромадян від ….. №………?

17.
На вирішення експертного економічного дослідження поставленінаступні питання:
1. Чи можливо станом на…… здійснити оплату ТОВ «А» і ТОВ «П» на користь ТО«ѻ за отриманий та в подальшому повернений товар відпідприємств до ТОВ «С» ……. на загальну суму ………, в тому числі на ……. та ……., згідно з актами звіркивзаєморозрахунків за період з …….по …….. між:……..?
2. Чи підтверджуєтьсяданими актів звірки взаєморозрахунків за період з ……. по …….між: ………………….., що має місце продажта повернення групи товарів в однаковій кількості та на однакову суму?
3. Чи обґрунтованаможливість проведення оплати товару в період з ……… по ……….. відТОВ ……. на користь ……… за отриманий та вподальшому повернений товар від підприємств (………..) до……… станом на ………. на загальну суму …………….., в томучислі на ……… та ………., а не окремо кожною юридичною особою(…………) на користь …….?

18.
На вирішенняекспертного економічного дослідження поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджуєтьсядокументально даними бухгалтерського обліку ТОВ “Б” ….. наявність заборгованості за …..: у ТОВ “А” перед ТОВ “Б” в розмірі …….?
2. Чи підтверджуєтьсядокументами бухгалтерського обліку здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Б” на користь ТОВ «А»? У випадку підтвердження – напідставі яких документів здійснювалось перерахування грошових коштів?
3. Чи підтверджуєтьсядокументально повернення грошових коштів від: ТОВ «А» накористь ТОВ «Б» в розмірі…..?
4. Чи підтверджується, щогрошові кошти від ТОВ “Б” списані на користь ТОВ«А» необґрунтовано? У випадку, коли має місце таке списання,то чи підтверджується загальна сума безпідставно перерахованих грошових коштів в розмірі…..?

19.
На вирішення експертного економічного дослідження поставлене наступне питання:
1. Чипідтверджується документальна обгрунтованість того, що згідно з документами (розрахункамиоплати за послуги медичної допомоги, які значаться виписаними ТОВ «Б» длягромадянки …….; квитанціями на проведення дослідження, які значатьсявиписаними ТОВ «Б» для громадянки …….; актами про надані медичніпослуги для пацієнта, які значаться виписаними медичною клінікою ….. длягромадянки …….; прибутковим касовим ордером від …… №….;квитанціями до прибуткового касового ордера: від …… №….., від…… №………; від …… №…..; чеками) понесення витрат громадянкою ……….., які вказуютьсяв позовній заяві (цивільний позов…. в провадженні…..) про відшкодування майновоїта моральної шкоди, на власне лікування,ліки, медичне обстеження та діагностику в розмірі ……, та витрати,які пов’язані по придбанню палива на проїзд до місць лікування та назад місцяпроживання – ……., що пов’язані безпосередньо (конкретно) зобставинами, вказаними у позовній заяві?

20.
На вирішення експертного економічного дослідженняпоставлено наступне питання:
1. Чи підтверджується обґрунтованістьрозрахунків: основної заборгованості, комісії, штрафних санкцій, трьохвідсотків річних, інфляційних витрат (додатки №№1-5 до позовної заяви) щодозаборгованості лізингоодержувача (ТОВ …..) перед лізингодавцем (ТОВ……) за договором фінансового лізингу від …….. №……?

21.
На вирішення експертного економічного дослідження поставленінаступні питання:
1. Чипідтверджується економічна обґрунтованість того, що основний засіб – будівля ………., станом на ……обліковувався на балансі ТОВ….. та його вартість відповідно до данихбалансу від ……, а також розшифровки по коду рядка …..вищезазначеного балансу становила …… і підлягала врахуваннюяк частина майна (активів) у розмірі 100% корпоративних прав, що були відчуженіза умовами договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ…. від ……?
2. Чи підтверджуєтьсяекономічна обґрунтованість того, що вартість частки майна (активів) громадянина….. в розмірі 100% корпоративних прав ТОВ…. виходячиз даних балансу станом на …… та розшифровки по коду рядка ….. надень укладення договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ… від …… становить …… тапідлягає врахуванню як частина майна (активів) у розмірі 100% корпоративних прав,що були відчужені за умовами договору купівлі-продажу частки корпоративних правТОВ…. від ……?

22.
На вирішення експертного економічного дослідженняпоставлено наступне питання:
1. Чи обгрунтовані даніщодо розміру неодержаного доходу (упущеної вигоди), з врахуванням того – який (неодержаний дохід)особа могла б реально одержати за звичайних обставин в період з …… по
………, з врахуванням щомісячних та узагальнених даних за бізнес-планомна відкриття готельно-ресторанного комплексу ………. на період роботи…….?

23.
На вирішення судово-економічної експертизи поставленінаступні питання:
1. Чи підтверджується виконання умов договору про закупівлю робіт за державні кошти
від ……. №…….., укладеного між ……клінічною лікарнею №….(замовник) та ТОВ ….(учасник)?
2. Чи підтверджується вчинення шкоди (збитків) ТОВ …… …клінічній лікарні …… в зв’язку з виконанням ТОВ….ремонтно-будівельних робіт, капітального ремонту, за довідкою ревізії видатків
на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, складеною ……. від …… №…..?
3. Чи підтверджується вчинення шкоди (збитків) ТОВ …….. ….. клінічній лікарні………в зв’язку з виконанням ТОВ ……..ремонтно-будівельних робіт, капітального ремонту, за актом ревізіїфінансово-господарської діяльності …….. клінічної лікарні ………. за період з ……. по …………………. від …….. №………..?

24.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлене наступне питання:
1. Чи підтверджується обгрунтованість того, що ТОВ …………. (в якостіповіреного та як не фінансової установи) повинно здійснити фактичну оплату ТОВ….?

25.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлено наступне питання:

1. Чи підтверджуються документально висновки акту«Про результати планової виїзної перевірки ……» (код заЄДРПОУ ……) з питань дотримання вимог податкового законодавства за періодз …… по ……, валютного та іншого законодавства за період з…… по ……» ………… податковоїінспекції ………… від …….№……….. щодо заниження ТОВ ……………… за період з ….. по ……..: податку на прибуток назагальну суму …… та податку на додану вартість на …….;перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі підприємства на……. станом на….., внаслідок чого ….податковою інспекцією…. складені податкові повідомлення-рішення від…… №…….., від …… №………, від ……..№……….?

26.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи обґрунтовано документально виконано банком оформлення з надання кредиту ….. подоговору про надання споживчого кредиту від …… №………. здодатками і додатковою угодою до нього?
2. Чи підтверджується обґрунтованістьреальної процентної ставки (у процентах річних) та абсолютного значенняподорожчання кредиту умовам та на момент укладення договору про надання
споживчого кредиту від ……. №……….?

27.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується документальнообґрунтованість заявлених у позовній заяві сум повернення грошових коштіввкладнику банком на виконання умов договору банківського вкладу від…… №………., нарахованих за методом «складного відсотка»,станом на …….. з урахуванням окремо 3% від простроченоїзаборгованості та рівня інфляції на момент проведення експертизи?
2. Чи підтверджується обґрунтованістьзаявлених у позовній заяві сум повернення грошових коштів вкладнику банком навиконання умов договору банківського вкладу: від ……№…., нарахованих за методом «складного відсотка», станом на …….з урахуванням окремо 3% від простроченої заборгованості та рівня інфляціїна момент проведення експертизи?
3. Чи може мати місце неотриманий дохід(втрачена вигода) у випадку, коли не отримані грошові кошти згідно договором№……про банківський вклад були б внесені на депозитбанку…… або в іншу банківську установу України за середніми ставками,що пропонувалися банками на момент повернення депозиту терміном на 12 місяців?

28.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлено наступне питання:
1. Чи підтверджується документальна обґрунтованість висновкуакту …………. від ………. №…….. щодо
нанесення матеріальної шкоди (збитку) ……….. на суму …… , з врахуванням висновкунауково-правової експертизи від…..№….?

29.
На вирішення судово-економічноїекспертизи поставлено наступне питання:
1. Чи відповідає розмір заявленої позивачем достягнення з відповідача заборгованості зі сплати комісії за управління кредитомза кредитним договором від …… №………, укладеного між ПАТ….. та ТОВ ……?

30.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується документально обгрунтованність знаходження на балансі….. (код ………) на підставі Акту …..за типовою формою….., затвердженої …. , обєкту …..за адресою…… ?
2. Чи підтверджується документально обгрунтованість передачі нерухомого майна приміщень …… у вигляді приміщення,розташованого за адресою: ……, саме як нерухомого майна приміщень ……., відповідно до акту …….. згідно ……?

31.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи відповідає розрахунок погашеннязаборгованості станом на …… за кредитним договором від ……….. №………..,наданий ПАТ ….., умовам кредитного договору, розрахунковимдокументами щодо погашення кредиту за цимкредитним договором?
2. Чи підтверджується документально, що існує переплата грошових коштів позичальникомпри погашенні заборгованості за кредитним договором від …… №……, за якими саме складовими заборгованості (тілокредиту, проценти, комісія, тощо), за який період та розмір цих переплат,згідно з розрахунком погашення заборгованості станом на……… у відповідності з розрахунковими документами щодо видачі та погашеннякредиту за вказаним кредитним договором?

32.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступніпитання:
1. Чи підтверджуєтьсяобґрунтованість проведення господарських операцій ТОВ “А” у період часу з …..по …… щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ….. у ТОВ “Б” та подальшоїекспортної операції через комісіонера ТОВ «В» наадресу нерезидента ……..?
2. Чи підтверджується обґрунтованістьвідображення в податковому обліку та звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість ТОВ “А” результатів відпроведення господарських операцій у період часу з …..по …… щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ….. у ТОВ “Б” та подальшої експортної операції через комісіонера ТОВ «В» на адресу нерезидента ……..?

33.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлене наступне питання:
1.Чи підтверджується документально нестачатоварно-матеріальних цінностей у розмірі …… ,встановлена за актом інвентаризації на ТОВ ….. ,за період роботи з …..по….. на складі……?

34.
На вирішення судово-економічної експертизи поставленонаступне питання:
1. Чи підтверджується обгрунтованість розрахунку пайової участі по обєкту будівництва багатоквартирного житлового будинку ……..?

35.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується документально нестачагрошових коштів у касі ТОВ….. станом на ……, іякщо підтверджується, то в якій сумі?
2. Чи підтверджується документально збиткиТОВ …….. внаслідок нестачі грошових коштів станом на …….?

36.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлено наступне питання:
1. Чи підтверджується можливість визначеннявартості акцій іменних простих у кількості ……..,емітент – ПАТ…., номінальнавартість одного цінного паперу ……?

37.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені наступні питання:
1. Чи підтверджується, що, як вказаноу звіті …… в ТОВ ……. відсутні документи(розпорядження директора, рахунки з візою директора про перерахування), напідставі яких було зроблено перерахування грошових коштів в сумі ……. грн.з поточного рахунку № ….., в національній валюті України, в….ПАТ…… на картковий рахунок № ……..?
2. Чи підтверджується, що, як вказаноу звіті …..в ТОВ…. відсутні документи(розпорядження директора, рахунки з візою директора про перерахування), напідставі яких було проведено зняття готівки в сумі ……., в періодз ……… по ………. з карткового рахунку № …………?
3. Чи підтверджується, шо, як вказаноу звіті ….ТОВ …………. за період з ……… по ……….. булинеобгрунтовано та не в повному обсязі оприбутковано готівкові гроші, які були зняті черезбанкомат в сумі …… в період з …… по …….. зкарткового рахунку № …….?
4. Чи підтверджується, шо, як вказаноу звіті ………. в бухгалтерському обліку ТОВ ………. відсутні звіти,інші первинні документи, які б підтверджували факт витрачення знятих збанкомату готівки в сумі …… в період з ……… по…… з карткового рахунку № …………?
5. Чи підтверджується, що, як вказано у звіті ……., що зняття збанкомату готівки в сумі ……., в період з …… по ……. зкарткового рахунку № ……. є безпідставним та необгрунтованим?

38.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлені питання:
1. Чи підтверджується документальнообґрунтованість того, що погіршивсярівень забезпечення ………… зобов’язань кредиторів за період …………….,а саме: забезпечення зобов’язань боржника всіма активами (відношення сумиактивів боржника до суми його зобов’язань), забезпечення зобов’язань боржникайого оборотними активами (відношення оборотних активів до суми йогозобов’язань), розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства тайого зобов’язань) в порівнянні станом на ……., ……….,……….., …………..?
2. Чи підтверджується документальнообґрунтованість того, що погіршився рівень забезпечення ……
зобов’язань кредиторів в результаті:
– передачі станом на…. …. на ТОВ,як внеску в статутний фонд, майна первісною вартістю …… та
ринковою вартістю ……..;
– їх подальшою орендою відповідно додоговору від….. №…..;
– укладення договору між ………та громадянином про передачу прававласності на знаки для товарів і послуг за ……., і вартість яких згідновисновку оцінювача станом на …… складає …….;
– укладення договору №…. між ……….. таТОВ купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на суму не менше ……..;
– передачі у ….. приміщення …..на ТОВ, яквнеску в статутний фонд, майна вартістю ……;
– купівлі-продажу …….. відповідно до біржового договору купівлі-продажу від …. №….. на ТОВ автомобіля…… вартістю ……;
– купівлі-продажу ………. відповідно добіржового договору купівлі-продажу від …… №…… на ТОВ автомобіля…… вартістю …..?

3. Чи підтверджується документально та нормативнообгрунтованість основних економічних показників (ліквідності, платоспроможностіта прибутковості) господарсько-фінансової діяльності …….. за період………….?
4. Чи підтверджується документально наявністьчи відсутність ознак дій доведення до банкрутства згідно з вимогами наказуМіністерства економіки України №14 від 19.01.2006р. «Про затвердженняМетодичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємствата ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення добанкрутства» за період з …… по …………?

39.
На вирішення судово-економічної експертизи поставлене питання:
1. Чи підтверджуютьсяаудиторські висновки щодо того, що банком обґрунтовано сформовано страховийрезерв за цінними паперами станом на ……..?