Досвід роботи


2001- 2014

Міністерство юстиції Київський наково-дослідний інститут судових експертиз (МЮ КНДІСЕ). Лабораторія інженерно-технічних та економічних видів досліджень. Провідний судовий експерт. Спеціальність – судовий експерт-економіст. Державний службовець 3 класу, 8 рангу. Робота за вказаною спеціальністю у відділі економічних досліджень, до цього в секторах: фінансово-кредитних операцій, оподаткування підприємств. Работа пов’язана з дослідженням: документів бухгалтерского, податкового обліку та звітності; документів про економічну діяльність підприємств; документів фінансово-кредитних операцій.

Співавтор наукових робіт, що виконувались за завданням Міністерства юстиції України:
– «Методика вирішення судовою фінансово-економічною експертизою питань, що виникають по справах відносно порушень при отриманні та погашенні іноземних кредитів»;
– «Методика вирішення судовою фінансово-економічною експертизою питань, що виникають по справах відносно порушень в діяльності комерційних банків».

2014 – по теперішній час: атестований судовий експерт, що не працює в державних спеціалізованих установах.
Свідоцтво про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта №1697 з правом проведення економічних експертиз, видане Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Мінюсту України від 03.10.2014р. (термін дії свідоцтва до 07.07.2020р.), за спеціальностями:

11.1 – Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
11.2 – Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
11.3 – Дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Внесений до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua/).

За весь час роботи на мою адресу не було жодноi скарги та, вiдповiдно, до кримiнальноi вiдповiдальностi не притягався; також, дисциплiнарнi та адмiнiстративнi стягнення до мене не застосовувались. Наявнi подяки та нагороди.
Досить часто залучався до проведення експертиз по резонансним кримiнальним справам (провадженням)

Залиште заявку і дізнайтеся Безкоштовно і конфіденційно:

  • – експертний аналіз
  • – перспективність справи
  • – розрахунок вартості

Дізнайтеся, як я зможу допомогти у вирішенні Вашого питання